[pdf-embedder url=”https://cppnebraska.org/wp-content/uploads/2019/09/09-15-19-Bulletin.pdf”]
[pdf-embedder url=”https://cppnebraska.org/wp-content/uploads/2019/09/bulletin-09-08-19-with-all-inserts.pdf”]